Memòries

Aquest apartat de les memòries de l’hospital destaca el compromís, esforç i implicació dels nostres professionals, que són els pilars fonamentals de la institució. Una vegada més, s’ha demostrat la dedicació i el treball incansable d’aquests professionals en la cura dels pacients i la consecució dels seus objectius. Això posa de manifest la importància de la seva tasca en la institució i reforça la seva posició com a columnes vertebrals del sistema sanitari.