Els nostres valors

Els valors, la missió i la visió d’un hospital són fonamentals per definir la seva identitat i la seva direcció, i per guiar la seva acció i el seu desenvolupament a llarg termini.

Missió

Som l’organització de referència en serveis de salut especialitzada i social de qualitat del Baix Montseny.

Visió

Liderar l’atenció sanitària i social del Baix Montseny amb uns serveis de qualitat, anticipant-nos a les necessitats de la nostra població de referència, a través de la gestió dels recursos assistencials i econòmics de forma innovadora, eficient i sostenible, en un lloc atractiu per treballar amb motivació i compromís.

Valors

  • Orientació centrada en les persones: un hospital accessible, de confiança i prioritzant l’atenció al propi domicili.
  • Professionalitat: un hospital que fomenta la qualitat assistencial, la formació contínua, el treball en equip, l’intercanvi de coneixement i les aliances.
  • Responsabilitat social: un hospital compromès i identificat amb la comunitat i el medi ambient.