Protecció de dades

La FPHSC, amb motiu de l’aplicació del nou Reglament General de Protecció de Dades i la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals, i amb la intenció de vetllar i actuar de forma proactiva, garantista, lícita, lleial i transparent en relació a la privacitat de tots i cadascun dels nostres usuaris i pacients, us informa sobre quin és l’ús i tractament de les vostres dades de caràcter personal a l’Hospital.

Ús de dades personals


Registre d’ús de dades​