Urgències

Cap de servei d’Urgències: Dr. Pablo Escánez Lacorte

Cap d’Àrea d’Infermeria d’Urgències i SEM: Sra. Montse Tierno Nortes

Cartera de serveis:

  • Medicina interna
  • Traumatologia
  • Cirurgia
  • Anestèsia
  • PIUC
  • SEM
  • Atenció domiciliària