Compromís
amb la qualitat i
col·laboració efectiva
Progrés constant
i creativitat professional
hospitàlaria
Enfocats en les
necessitats i benestar
dels nostres pacients

Assabenteu-vos de totes les notícies de la nostra institució

Recull de les dades referents al compliment de transparència

Consulta el temps d’espera a urgències del nostre hospital

Notícies

Els nostres centres

Disposa d’una sèrie d’unitats per tal de donar resposta a un nou model d’atenció, adreçat a persones amb malalties cròniques evolutives i de gran dependència.

Servei d’acolliment diürn i d’assistència a les activitats de la vida diària per a persones grans (a partir dels 65 anys*) amb dependències cognitives i/o funcionals. 

Actualment, la Germandat cobreix la comarca del Baix Montseny, d’Hostalric a Llinars del Vallès, amb més de 3.000 associats. Els serveis que s’ofereixen a través del concert econòmic amb l’Hospital de Sant Celoni són immillorables, reconeguts pels associats.

Consultes privades on volem donar la resposta més ràpida i amb la millor qualitat assistencial per als nostres pacients.