Demanar un informe

Sol·licitud d’informes i/o proves complementàries

Haureu d’imprimir aquest formulari, emplenar-lo, signar-lo i fer-lo arribar al servei d’Admissions de l’Hospital.

Una vegada emplenada la documentació la podeu enviar escanejada a l’adreça de correu:

atenciousuari@hsceloni.cat