Enquestes de satisfacció CatSalut

En aquest apartat pot descarregar i consultar les enquestes del CatSalut de satisfacció de l’usuari:

 • Atenció Urgent Hospitalària 2023 - Hospital de Sant Celoni: Descarrega 
 • Rehabilitació Ambulatòria 2023 - Hospital de Sant Celoni: Descarrega
 • Atenció Urgent Hospitalària 2022 - Hospital de Sant Celoni: Descarrega

 

 • Atenció Hospitalària Aguts 2021 - Hospital de Sant Celoni: Descarrega
 • Atenció Especialitzada Ambulatòria 2021 - Hospital de Sant Celoni: Descarrega
 • Atenció Urgent Hospitalària 2019 - Hospital de Sant Celoni: Descarrega
 • Rehabilitació Ambulatòria 2019 - Hospital de Sant Celoni: Descarrega

 

 • Atenció Hospitalària 2018 - Hospital de Sant Celoni: Descarrega
 • Atenció Hospitalària 2018 - Catalunya: Descarrega
 • Atenció Especialitzada Ambulatória 2017 - Hospital de Sant Celoni: Descarrega
 • Cirurgia major ambulatòria 2017 - Hospital de Sant Celoni: Descarrega
 • Cirurgia major ambulatòria 2017 - Regió Barcelona Nord: Descarrega
 • Rehabilitació ambulatòria 2016 - Hospital de Sant Celoni: Descarrega
 • Atenció Urgent Hospitalària 2016 -  Hospital de Sant Celoni: Descarrega
 • Atenció Urgent Hospitalària 2016 - RS Barcelona Nord: Descarrega
 • Atenció Hospitalària 2015 - Hospital de Sant Celoni: Descarrega
 • Atenció Hospitalària 2015 - Catalunya: Descarrega
 • Atenció Especialitzada Ambulatòria 2014 - Hospital de Sant Celoni: Descarrega
 • Atenció Especialitzada Ambulatòria 2014 - Barcelona Nord: Descarrega
 • Atenció Urgent Hospitalària 2013 - Hospital de Sant Celoni: Descarrega
 • Atenció Urgent Hospitalària 2013 - Barcelona Nord: Descarrega
 • Atenció Hospitalària 2012 - Hospital de Sant Celoni: Descarrega
 • Atenció Hospitalària 2012 - Barcelona Nord: Descarrega
 • Atenció Hospitalària Ambulatòria 2011 - Hospital de Sant Celoni: Descarrega