Ubicació de serveis

Hospital de Sant Celoni

Planta baixa

 • Admissions
 • Àrea d'atenció Ambulatòria
 • Atenció al Ciutadà
 • Compres
 • Comptabilitat
 • Direcció Economicofinancera
 • Facturació
 • Informàtica
 • Manteniment
 • Radiodiagnòstic
 • Recursos Humans
 • Unitat de Treball Social
 • Urgències


Planta primera

 • Àrea Sociosanitària
 • Bugaderia
 • Cuina
 • Farmàcia
 • Hospitalització Sociosanitari
 • Magatzem
 • Morgue
 • Rehabilitació

 

Planta segona

 • Àrea d'observació
 • Capella
 • CMA / HD
 • Esterilització
 • Hospitalització Aguts
 • Laboratori
 • Sala d'urodinàmies
 • Secretaria Serveis Assistencials


Planta tercera

 • Àrea Quirúrgica
 • Direcció Mèdica
 • Direcció d'Infermeria
 • Direcció de Persones
 • Direcció de Planificació i Processos
 • Gerència
 • Secretaria de Direcció
 • Secretaria de Gerència

Centre Sociosanitari Verge del Puig

Planta baixa

 • Recepció
 • Menjador
 • Cuina
 • Centre Sant Martí
 • Àrea d'hospitalització

Planta primera

 • Sala polivalent
 • Hospital de dia
 • Àrea d'hospitalització

Planta segona

 • Àrea d'hospitalització

Planta tercera

 • Àrea d'hospitalització