Normativa

Mòbils

Es recomana desconnectar el telèfon mòbil dins l’Hospital doncs poden interferir en determinats aparells.

Tabac

Per respecte a la resta de pacients i a les persones que ens envolten. Per a la seguretat i la higiene de l’Hospital NO FUMI, gràcies. Recordi que la llei prohibeix fumar als centres sanitaris.

Silenci

Eviti les converses en veu alta i els sorolls de ràdio i de TV. El silenci és important per a la seva recuperació. Respecti el descans dels altres pacients.

També recomanem no romandre en els passadissos per tal de facilitar la tasca del personal.

Medicació

Durant la seva estada, el metge li prescriurà la medicació que vostè necessiti. No cal que porti cap medicació de casa, així com tampoc ha de prendre cap medicament pel seu compte i sense autorització. No obstant, és important portar anotada la medicació que estigui prenent al seu ingrés i facilitar aquesta informació al metge o la infermera de la planta.

Aliments i apats

És important que indiqui a la infermera si fa cap dieta especial: diabetis, sense sal, etc. Hem procurat que el règim alimentari sigui l’adequat per a vostè. No és convenient que els seus familiars o visitants li portin aliments o begudes. Si té algun problema derivat de la dieta, comuniqui-ho a la infermera.

Es possible que tingui poca gana o dificultats per a poder menjar. Permeti, o demani, que algun dels seus familiars o persones properes contribueixi a fer l’hora dels àpats més fàcil i agradable. Segur que estaran contents de poder col•laborar.

Bar

L’Hospital no disposa de bar o cafeteria, però a la planta baixa hi trobaran màquines de begudes fredes (aigua, refrescos, etc.) i de begudes calentes (cafè, te, etc.). També hi ha una màquina d’aliments sòlids: entrepans, pastissets, etc.

Visites d’infants

Per la seva indefensió davant d’agents infecciosos, aconsellem no portar a les plantes d’hospitalització els infants menors de 7 anys.

Televisió i telèfons

Les habitacions disposen de televisió i telèfon que funcionen amb monedes.

Aparells ortopèdics

L’Hospital no subministra cap mena d’aparell ortoprotètic. El metge us expedirà el document PAO, que haurà de ser validat administrativament pel CatSalut, via Internet; aquest tràmit us el farem des de l’Hospital.

Un cop tramitat, se us entregarà el PAO juntament amb un llistat de centres dispensadors (ortopèdies) més propers perquè pugueu escollir.

Haureu de lliurar aquest document PAO a l’ortopèdia que hagueu escollit per tal que us subministri l’aparell ortopèdic i abonar, si s’escau, la part corresponent als usuaris.

Bústies de suggeriments

A la planta baixa, a la sala d’urgències, a la primera planta i segona planta hi trobarà unes bústies de suggeriments on podrà dipositar-hi el seu. També pot utilitzar les bústies per dipositar-hi l’enquesta d’hospitalització. Recordi, la seva opinió és molt important per a nosaltres.