Farmàcia

Cap de Servei: Sra. Olga Curiel García

És un servei general clínic integrat funcionalment en l’equip multidisciplinari de la salut, amb l’objectiu d’aconseguir un millor resultat farmacoterapèutic .

Horari assistencial: De 8:00h a 20:00h.