Notícies

L’atenció intermèdia es modernitza i s’enforteix a tot el territori

L’atenció intermèdia, abans anomenada atenció sociosanitària, es reforça per donar suport a les persones grans i els seus cuidadors. És un conjunt de recursos de salut temporals que ajuden a millorar l’autonomia de persones que han minvat les seves capacitats a causa de malaltia o accident. Es troba entre l’atenció primària i l’hospitalària i es coordina amb elles.