Unitat d’Atenció a l’Usuari i Treball social

Cap d’Atenció a l’Usuari: Sra. Sandra Ortigosa Trotter

La tasca de la treballadora social està orientada a ajudar al pacient, i al seu entorn familiar, en els aspectes socials.

Integrada en l’equip multidisciplinari sociosanitari, desenvolupa les seves funcions, principalment, amb els pacients i familiars de llarga estada i mitja estada de l’Hospital i els del Centre Verge del Puig.

Horari:

De dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h (concertar entrevista)
Telèfon: 938.486.732 o 938.670.317 (extensió 3363)

Correu electrònic: assistent@hsceloni.cat