Estatuts de la fundació

El president o la presidenta

 • Article 34
 • Article 35
 • Article 36

Capítol III Òrgans de govern de la Fundació

 • Article 8
 • Article 9

El Patronat

 • Article 10
 • Article 11
 • Article 12
 • Article 13
 • Article 14
 • Article 15
 • Article 16
 • Article 17
 • Article 18
 • Article 19
 • Article 20
 • Article 21
 • Article 22
 • Article 23
 • Article 24
 • Article 25
 • Article 26
 • Article 27
 • Article 28
 • Article 29
 • Article 30

La Comissió Permanent

 • Article 31
 • Article 32
 • Article 33

El vicepresident o la vicepresidenta

 • Article 37
 • Article 38

El director o la directora

 • Article 39
 • Article 40

El tresorer

 • Article 41

Capítol IV Patrimoni i règim econòmic

 • Article 42
 • Article 43
 • Article 44
 • Article 45
 • Article 46

Capítol V Modificació

 • Article 47

Capítol VI Fusió, escissió i extinció i VII destinació de patrimoni

 • Article 48
 • Article 49
 • Article 50

 

Pot descarregar els estatuts complets en el següent enllaç: