Anestèsia

Cap de servei: Dr. Antonio Garcés Aleta

Línia Assistencial:

  • Valoració preoperatòria a consultes externes.
  • Valoració preoperatòria a hospitalització.
  • Procediments anestèsics.
  • Cura anestèsica perioperatòria.
  • Analgèsia postoperatòria.
  • Clínica del dolor.
  • Gestió infermeria anestèsia.
  • Atenció continuada de l’especialitat.
  • Tractaments per l’estalvi de sang.