Atenció Extrahospitalària

Cap de servei: Dr. Francesc Deulofeu Fontanillas

Línia Assistencial:

  • Hospitalització Domiciliària
  • PADES