Urologia

Cap de servei: Dr. Santiago Capdevila

Servei encarregat de l’atenció integral de les patologies de l’aparell urinari i reproductor.

Línia assistencial

  • Patologia Renal
  • Patologia Ureteral
  • Patologia Vesical
  • Patologia Porstàtica
  • Patologia Uretral
  • Andrologia