Rehabilitació

Coordinadora del servei: Sra. Claudia Don

El servei

El Servei de Rehabilitació de l’Hospital de Sant Celoni dóna una assistència transversal i integral a totes les àrees i serveis que integren l’Hospital, com ara l’hospitalització d’aguts, subaguts i sociosanitari, i es fa rehabilitació ambulatòria, domiciliària i logopèdia.

L’objectiu del Servei de Rehabilitació és oferir una rehabilitació de qualitat, integral i garantint el continu assistencial.

El Servei està integrat per un equip humà i professional multidisciplinari de diferents disciplines, format per Fisioterapeutes, Terapeuta Ocupacional, Logopeda i Auxiliars de Clínica.

Línia assistencial

  • Atenció a Mútues Individuals, Laborals i Accidents de Trànsit
  • Osteopatia
  • Rehabilitació de les Malalties de l’Aparell Locomotor
  • Rehabilitació de les Malalties de l’Aparell Vascular, Limfedema
  • Rehabilitació de les Malalties del Sistema Nerviós
  • Rehabilitació del Llenguatge i la parla. Logopèdia
  • Rehabilitació del Sol Pelvià, Incontinència Urinària
  • Rehabilitació Domiciliària
  • Rehabilitació Respiratòria
  • Tractaments Personalitzats