Portal de
transparència

Aquest portal recull les dades referents al compliment de la "Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern", de la Fundació.

  • Inici
  • /
  • Portal de transparència

Visió general de la informació institucional i organitzativa de l’hospital, incloent la seva estructura, objectius, polítiques i procediments. Aquí es pot trobar informació detallada sobre les àrees de responsabilitat, les funcions i les tasques de cada departament, així com les normatives i els protocols que regulen el funcionament de l’hospital. Aquesta informació és crucial per a aquells que busquen entendre la dinàmica interna de l’institució i la seva contribució a la comunitat sanitària.

Visió general de la informació econòmica de l’hospital, incloent-hi la gestió dels seus fons i recursos. Aquí es pot trobar informació detallada sobre les fonts de finançament, la gestió del pressupost, la gestió de les despeses i la planificació financera a llarg termini. Aquesta informació és crucial per a aquells que busquen entendre la situació econòmica de l’institució i la seva capacitat per a garantir la seva sostenibilitat a llarg termini.

Informació detallada sobre les normes i regulacions sanitàries, legals i de qualitat que s’apliquen a la institució, així com les polítiques internes que garanteixen el seu compliment. Aquesta informació és important per a aquells que busquen entendre el marc normatiu que regeix l’hospital i el seu compromís amb la qualitat i la seguretat en la cura dels pacients.