Medicina Interna

Cap de servei: Dr. Manuel Alejandro Gálvez

La Medicina Interna és una especialitat mèdica troncal d’exercici fonamentalment hospitalari que ofereix als pacients adults una atenció integral dels seus problemes de salut.

La Medicina Interna fa un abordatge mèdic en la prevenció, diagnòstic, indicació terapèutica i seguiment de les malalties de l’adult incloent-hi la seva rehabilitació i pal·liació.

Línia assistencial

  • Aparell digestiu
  • Cardiologia
  • Endocrinologia
  • Oncologia
  • Pneumologia
  • Neurologia
  • Reumatologia
  • Hematologia