Serveis
assistencials

Informació detallada sobre els diferents serveis mèdics que oferim per cuidar de la salut dels nostres pacients. El nostre equip de professionals qualificats treballa per proporcionar una atenció personalitzada i de qualitat, amb l'objectiu de garantir el benestar dels nostres pacients.

ANESTÈSIA

ÀREA SOCIOSANITÀRIA

CIRURGIA GENERAL

CIR. ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA

DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE

GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA

MEDICINA INTERNA

OFTALMOLOGIA

UROLOGIA

REHABILITACIÓ

ATENCIÓ EXTRAHOSPITALÀRIA

ALTRES