Notícies

Actualització Normativa de visites per a familiars i acompanyants

Actualització sobre la normativa de visites per a familiars i acompanyants.

Plantes hospitalització (Primera i Segona Planta)

  • Habitacions NO COVID:

Es permetrà la visita d’un familiar/acompanyant per torn de visita. No cal que sigui sempre la mateixa persona.
Horari: De 12:00h. a 15:00h i de 18:00h a 21:00h

  • Habitacions COVID:

Es permetrà la visita d’un acompanyant/familiar (sempre la mateixa persona).
Horari: De 12:30h a 14:00h.
Llits acabats en 1: Dilluns, dimecres i divendres.
Llits acabats en 2: Dimarts, dijous i dessabte.

Urgències

  • Pacients NO COVID amb més de 6 hores d’estada al servei d’Urgències:

Es permetrà l’entrada d’un familiar/acompanyant (sempre la mateixa persona), dins l’horari establert
Horari: De 12:00h. a 14:00h i de 18:00h a 20:00h

  • Pacients COVID:

Es restringeixen totes les visites.

Hospital de dia, cirurgia menor, proves invasives i CMA

  • Un acompanyant per pacient en el moment de l’ingrés, sense accedir a l’Hospital. Posteriorment, s’informarà via telefònica per venir a buscar-lo i s’esperarà fora del recinte hospitalari.
  • En casos de pacients no autònoms, aquests podran ser acompanyats per un familiar/acompanyant. Els  responsables del departament indicaran on ha d’esperar mentre dura el procediment.

Consultes externes i proves diagnòstiques

  • S’autoritzarà l’entrada d’un acompanyant/familiar en casos de menors o pacients no autònoms.
  • Unitat de Diagnòstic Ràpid es permet l’entrada d’un acompanyant.

CENTRE SOCIOSANITARI VERGE DEL PUIG

Es permetrà la visita d’un acompanyant/familiar per torn de visita. No cal que sigui sempre la mateixa persona.
Horari: De 10.00h a 12.30h  i de 16.00h a 18.30h.

En tots els casos, s’autoritzarà l’entrada de familiars/acompanyants en situacions de final de vida, usuaris de targeta Cuida’m, menors d’edat i situacions especials.