Urgències

Cap de servei d’Urgències: Dra. Carol Centeno

 

Cap d’Àrea d’Infermeria d’Urgències: Sra. Rocío Celdrán

 

Cartera de serveis:

  • Medicina interna
  • Traumatologia
  • Cirurgia
  • Anestèsia
  • PIUC
  • SEM
  • Atenció domiciliària