Coneix
l'hospital

Benvinguts a la Fundació Hospital de Sant Celoni, el nostre compromís és oferir atenció mèdica de qualitat i tracte humà als nostres pacients.

PRESENTACIÓ

ELS NOSTRES RECURSOS

ELS NOSTRES VALORS

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ

CONSELL DE DIRECCIÓ

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ

COMISSIONS

QUALITAT

MEMÒRIES

ORGANIGRAMA

LA FUNDACIÓ

PROTECCIÓ DADES