Consell de direcció

Director Gerent: Dr. José Antonio Neguillo Limones

Director Mèdic: Dr. Toni Salas Pallicer

Directora d’Infermeria: Raquel Ribalta Muñoz

Directora de Planificació i Processos: Olga Monclús Pagès

Directora de Persones: Marta Terés Benjumeda

Directora de Qualitat i Atenció al Ciutadà: Berta López Gómez

Director Economicofinancer: Toni Luna Sánchez