Consell de direcció

Director gerent: Dr. José Antonio Neguillo Limones

Director mèdic: Dr. Gabriel Mestre Roca

Director d’Infermeria: Miquel Perea Garcia

Directora de Planificació i Processos: Olga Monclús Pagès

Directora de Persones: Marta Terés Benjumeda

Directora de Qualitat i Atenció al Ciutadà: Berta López Gómez

Director/a de l’Àrea Econòmica i Serveis Generals: