Quiròfan

Cap d’Àrea infermeria bloc quirúrgic: Sr. Matias Fernández

L’àrea quirúrgica està formada per 3 quiròfans (un de cirurgia menor, o cirurgia local, i 2 de cirurgia major) i una àrea de reanimació postquirúrgica.

Referent a la cirurgia major es fa tan activitat amb ingrés com de cirurgia ambulatòria.