Esterilització

La unitat d’esterilització col·labora en el procés general d’asèpsia i antisèpsia de l’instrumental de l’Hospital. La seva raó de ser és oferir una assistència sanitària de qualitat per evitar el desenvolupament d’infeccions hospitalàries o nosocomials.

Objectius

  • Aplicar el procediment d’esterilització correcte a cada tipus de material, garantint l’efectivitat i l’eficàcia.
  • Aplicar amb seguretat, disminuint els riscos inherents als procediments d’esterilització i escollint els més segurs per tots.

 

El servei d’Esterilització està ubicat a la 2a planta de l’Hospital, té una estructura física de 50 m delimitats per zones on es desenvolupen les diferents activitats.

Activitats

  • Àrea de recepció de material.
  • Àrea despatx.
  • Àrea de revisió, classificació i empaquetat del material.
  • Àrea d’esterilitzadors de vapor.
  • Magatzem de material estèril.